ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1
Posted by : Admin วันที่ : 22 พ.ย. 2562 13:33:21

สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม ผ่านเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยที่ถูกออกแบบกระบวนการบริหารจัดการวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th/web/ok3r1 ค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000 บาท และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2426-7632-34 ต่อ 110 หรือ E-mail: patchaya@knit.or.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม

bursa escort bursa escort