ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหอดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562
Posted by : Admin วันที่ : 24 ต.ค. 2562 11:07:46

✳ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหอดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562✳

โครงการอบรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ค่าลงทะเบียน 600 บาท ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://tinyurl.com/bio3-2019 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2849-6220 หรือ E-mail: mucerif.mahidol@gmail.com
 
şahin k porno izle şahin k porno izle