ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ
Posted by : Admin วันที่ : 01 ต.ค. 2562 11:34:14

✳มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโนกาศคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 115 ปี "วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถส่งผลงานได้ที่ http://www2.rbru.ac.th/org/research/regis_research/index.php ส่งผลงานภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-3947-1056 

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


bursa escort bursa escort