ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


NIDA เชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 4
Posted by : Admin วันที่ : 20 ก.ย. 2562 09:55:23

✳สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้บุคคลากรสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการทั้งการพัฒนางานประจำ ทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://nhesse4.nida.ac.th  ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2727-3611, 082-790-1943 

 
bursa escort bursa escort