ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
Posted by : Admin วันที่ : 26 ก.ค. 2562 14:10:18

✳มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562✳
ในหัวข้อเรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (The 14th National and International Sripatum University Conference: SPUCON2019 on Research and Innovations for Thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th ส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2579-1111, 0-2561-2222 ต่อ 1331, 1252, 1155
 

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ