ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
Posted by : Admin วันที่ : 26 ก.ค. 2562 14:08:16

✳มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "Graduate School Conference 2019"✳

กำหนดการจัดงานวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th ส่งบทความได้ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2160-1174-80 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ