ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประกวด
Posted by : Admin วันที่ : 25 ก.ค. 2562 13:51:46

✳สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เชิญส่งผลงานวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประกวด✳

เพื่อเผยแพร่ความรู้และนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ E-mail: project.contest@ocpb.mail.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocpb.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2141-3483 
 
bursa escort bursa escort