ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างประเทศไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564
Posted by : Admin วันที่ : 30 พ.ค. 2562 13:23:13

✳สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างประเทศไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564✳

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่าง 2 ประเทศ ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://bit.ly/2Gfre1U ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2610-5395 หรือ E-mail: wanwadee.sor@mua.go.th
 
şahin k porno izle şahin k porno izle