ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการของคุรุสภา
Posted by : Admin วันที่ : 26 มี.ค. 2562 14:42:55

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 และการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2562 ผู้ที่สนใจส่งผลงาน สามารถส่งผลงานวิจัยได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.ksp.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2280-6366 

 
bursa escort bursa escort