ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
Posted by : Admin วันที่ : 25 มี.ค. 2562 09:44:00

✳เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน✳

ได้กำหนดกรอบการวิจัย ดังนี้
        1. รูปแบบการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่และผลลัพธ์
        2. การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบในหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน
        3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะการควบคุมยาสูบ หรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพิษภัยยาสูบ
        4. การพัฒนาฐานข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนิสิตนักศึกษา
        5. การประเมินผล ผลกระทบของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตนักศึกษา
        6. มาตรการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
        7. รูปแบบการช่วยเลิกยาสูบสำหรับนิสิตนักศึกษาและที่มีประสิทธิผล
ผู้ที่สนใจส่งงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2716-6556, 0-2716-6961, 081-985-2699 E-mail: smokefreeu@gmail.com
 
şahin k porno izle şahin k porno izle