ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย
Posted by : Admin วันที่ : 01 มี.ค. 2562 10:47:08

✳สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://ctbs.nrct.go.th/seminar ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 313, 314

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


şahin k porno izle şahin k porno izle