ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / งานประชุมวิชาการ


ส่งบทความภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
Posted by : Admin วันที่ : 19 ต.ค. 2559 10:39:45

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Innovation in Pharmaceutical Research and Development : Progress and Key achievements” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Jupiter, Miracle Convention Hotel เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ ระดับบัณฑิตศึกษาและเพื่อเผยแพร่รวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.rangsitphamacy.com  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2997-2222 ต่อ 1420, 1422, 1464 หรือ E-mail : rsu.phamacy@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


şahin k porno izle şahin k porno izle