ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Posted by : Admin วันที่ : 04 มิ.ย. 2563 10:35:39

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิเทศศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (Journal of International Studies, Prince of Songkla University) เปิดรับบทความในสาขาาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://jis.fis.psu.ac.th/index.php/th/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail:  jis@phuket.psu.ac.th 076-276-608 หรือ 085-802-9744  
 

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


bursa escort bursa escort