ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Posted by : Admin วันที่ : 17 มิ.ย. 2562 11:22:48

✳สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 2 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์วารสาร ✳

1. วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
2. วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2   (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
 ซึ่งวารสารทั้ง 2 ฉบับ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพในกลุ่มที่ 1 จาก TCI ทั้งนี้ผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโลโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (ThaiJo) ได้ดังนี้
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
-  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2763-2704 และ 0-2763-2752 หรือ E-mail: journal@tni.ac.th
 
şahin k porno izle şahin k porno izle