ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


วารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Posted by : Admin วันที่ : 06 พ.ย. 2561 11:26:19

✳วารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ✳
วารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก TCI ให้เป็นวารสารกลุ่ม 2
ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ตีพิมพ์วารสารเล่มที่ 12 , เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iilc.crru.ac.th/iilc
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ โทร 0-5377-6031, 0-5377-6000 ต่อ 2153  
 
şahin k porno izle şahin k porno izle