ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Posted by : Admin วันที่ : 06 พ.ย. 2561 11:24:43

วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

วารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก TCI ให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 

ผู้ที่สนใจสามารศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม โทร 0-2432-6101-5 ต่อ 1220, 086-375-2731

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

bursa escort bursa escort