ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
Posted by : Admin วันที่ : 10 ก.ค. 2562 10:40:58

            สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม X04 ชั้น 10 อาคาร KX (KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Cemter)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสามารถสมัครผ่านทางอีเมลล์ได้ที่ research@kmutt.ac.th หรือทางไปรษณีย์ได้ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/workshopnewres สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2470-9627
 
 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


şahin k porno izle şahin k porno izle