ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2561
Posted by : Admin วันที่ : 08 ม.ค. 2562 10:06:08

✳คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2561✳

จัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม โปตุเกส รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร ให้แก่นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยเริ่มการอบรมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 พฤษภาคม 2562 และจะมีกำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อแบ่งชั้นเรียน ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2942-8888-9 และ 0-2579-0113 ต่อ 2022-2024 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.lang.human.ku.ac.thwww.facebook.com/KULANGUAGECENTRE
 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


şahin k porno izle şahin k porno izle