ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


วช. เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล (DOI)
Posted by : Admin วันที่ : 01 ส.ค. 2561 09:27:08

วช. เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล (DOI)

เพื่อเผยแพร่นโยบายการขอรับบริการตัวระบุวัตถุดิจิทัล  (DOI) และการให้บริการออกรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล  (DOI) 
สัมมนาในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรสาร 0-2579-6382 หรือ E-mail: doi@nrct.go.th ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 705, 706 และ 707
 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


bursa escort bursa escort