ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์การเรียบรู้ ครั้งที่ 19
Posted by : Admin วันที่ : 29 มิ.ย. 2561 11:32:49

????????มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์การเรียบรู้ ครั้งที่ 19????????    

             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 
ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำ ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี 5 หัวข้อ คือ
   1. เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ
   2. การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา
   3. การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม: Good practic
   4. เทคนิคการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   5. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (proposal) 
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://qa.msu.ac.th/miniukm19 ภายในวันที่ 13 กรกฏาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-4375-4313
 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


şahin k porno izle şahin k porno izle