ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น"
Posted by : Admin วันที่ : 28 มิ.ย. 2561 14:03:11

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น" 
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท 
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรมไ้ที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018
 

 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


şahin k porno izle şahin k porno izle