ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


วิทยาลัยสยาม ขอเขิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15
Posted by : Admin วันที่ : 24 ก.ย. 2562 11:00:38

✳วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเขิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 "The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society ( eLearning 2019) ในหัวข้อ "Theory and Practices in  eLearning  2019 and Future" ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่  http://www.elearningap.com/ ลงทะเบีียนภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2878-5054-55 หรือ E-mail: charmonman@gmail.com

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


şahin k porno izle şahin k porno izle