ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภูเก็ตเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
Posted by : Admin วันที่ : 02 ก.ค. 2562 10:49:44

 มหาวิทยาลัยราชภูเก็ต เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0" ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถส่งบทความ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th  ส่งบทความภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-7625-3094-7 ต่อ 7410
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ