ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
Posted by : Admin วันที่ : 02 ก.ค. 2562 10:47:06

คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ความท้าทายต่อมนุษย์สังมศาสตร์ในยุคดิจิตอล" ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2562 ณ Madaly University of Distance Education เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถส่งบทความ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://husoc2019.bru.ac.th  ส่งบทความภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โทร 0-4461-1221 ต่อ 4001, 06-4462-5032

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ