ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


เครือข่ายวิจัย "ประชาชื่น" เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่
Posted by : Admin วันที่ : 04 เม.ย. 2562 14:18:46

✳ครือข่ายวิจัย "ประชาชื่น"  เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ (ขยายเวลา) ✳ 

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์ที่ผลิตและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 2 สาขาได้แก่ สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 
 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย


şahin k porno izle şahin k porno izle