ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประสานงานและสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
Posted by : Admin วันที่ : 16 มี.ค. 2560 14:54:29

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำฐานข้อมูลนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป และขอนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประสานงานและสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป เพื่อที่ทางสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้ที่ www.atper.eu สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2610-5423 หรือ E-mail : wannee.klo@mua.go.th หรือ wklomlaied@gmail.com หรือดูรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

şahin k porno izle şahin k porno izle