อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[2562] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักคิดของโมเดลสมการโครงสร้างและการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม AMOS
Posted by : Admin วันที่ : 08 ต.ค. 2562 13:27:36

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักคิดของโมเดลสมการโครงสร้างและการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม AMOS
วิทยากร: ดร.สุมามาลย์ ปานคำ และ ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 1-702 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

şahin k porno izle şahin k porno izle