อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


(2561) หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 26 ต.ค. 2561 13:55:07

หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม และคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1-605 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort