อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[ปี 2559] RSU National and International Research Conference 2017
Posted by : Admin วันที่ : 12 มิ.ย. 2560 15:57:58

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี  2560

 

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2  อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (ตึก 15)   
มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น สถาบันวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด ประเทศไทย  Salus University ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ และ International Pacific University ประเทศนิวซีแลนด์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 ขึ้น และมีงานนิทรรศการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติร่วมด้วย เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อThe Post Twenty-First Century Disruptive Technology:  Economic, Social and Political Impacts

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort