อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[ปี 2559] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access ระดับกลาง
Posted by : Admin วันที่ : 09 มิ.ย. 2560 14:50:46

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access ระดับกลาง โดยวิทยากร อาจารย์สุมนา เกษมสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11-905 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11 ) มหาวิทยาลัยรังสิต

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort