อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[ปี 2558] เรื่อง เทคนิคการเขียนและผลิตตำราเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ
Posted by : Admin วันที่ : 03 ต.ค. 2559 14:08:07

โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการเขียนและผลิตตำราเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1-705 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort