อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[ปี 2558] เรื่อง Genomic medicine in the epilepsy clinic
Posted by : Admin วันที่ : 03 ต.ค. 2559 14:08:53

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Genomic medicine in the epilepsy clinic โดยวิทยากร Professor Dr. Asuri Narayan Prasad Director, Pediatric Epilepsy Monitoring Service  วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 4-606 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort