อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[ปี 2558] RSU National and International Research Conference 2016
Posted by : Admin วันที่ : 11 ต.ค. 2559 18:12:55

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559

 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น University of Northampton ประเทศอังกฤษ Hanoi University ประเทศเวียดนาม Salus University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ University of Palermo ประเทศอิตาลี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 ขึ้น และมีงานนิทรรศการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติร่วมด้วย เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Invovation for Competitiveness and Quality of life” 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort