ข่าวประชาสัมพันธ์

05
พ.ค. 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ส่งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

25
ม.ค. 2566
วิทยาลัยสันตพล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

16
ธ.ค. 2565
สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565 (รอบที่ 3) ****ส่งข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 256

23
พ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

18
พ.ค. 2564
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564 (รอบที่ 1)

07
ธ.ค. 2563
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563 (รอบที่ 3)

14
ก.ย. 2563
สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ส่งเอกสาร 1-30 กันยายน 2563

23
พ.ค. 2562
สถาบันวิจัยขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร สมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562 (รอบ 1)

06
ธ.ค. 2561
สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)

17
ส.ค. 2561
สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)