ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับชม พิธีเปิดตั (kick off) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MoU) "ธัชวิทย์" วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
Posted by : Admin วันที่ : 22 พ.ค. 2566 10:13:23

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับชม พิธีเปิดตั (kick off) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MoU) "ธัชวิทย์" วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences: TAS) ในวันพฤหัสบดีี่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น.  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรที่จะกำลังสร้างและพัฒนาในสาขาที่รองรับการเติบโตและโอกาสทางอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ของประเทศไทย เช่น Future Graduate Platform, Quantum technology, Plasma and fusion technology

 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชม สามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดได้ที่ 

Facebook Live PMU-B บพค.

Youtube PMU-B บพค. https://www.youtube.com/channel/UCTylJU_JdZR4hcvrZAjinvw

 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา