ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
Posted by : Admin วันที่ : 05 พ.ค. 2566 14:58:47

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum: Inclusive and Equitable Quality Education Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Next Normal" ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในประเด็น "การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นวัตกรรมการศึกษา การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่" ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ http://conference.eau.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-577-1028 Ext. 335397390 หรือ research@eau.ac.th

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ