ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17
Posted by : Admin วันที่ : 05 พ.ค. 2566 14:57:09

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้ สู่สังคม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.uapp.ubu.ac.th/ubrc/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-4535-3035 หรือ E-mail: ubrc@ubu.ac.th

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ