ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 3
Posted by : Admin วันที่ : 05 พ.ค. 2566 14:55:39

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 3 หัวข้อ "ล้านนาศึกษา" ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวาระ 1 ทศวรรษ ในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับล้านนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมและภูมิปัญญาล้านนา ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทวามได้ที่ http://www.human.cmru.ac.th/  

สอบถามรายละเอียดโทร  053-885710 หรือ E-mail: humanoffice@g.cmru.ac.th

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ