ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 15
Posted by : Admin วันที่ : 09 ก.พ. 2566 13:47:38

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 15 ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://www.graduate.ubru.ac.th/spo/ ส่งผลงานภายในวันที่ 5 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดโทร 045-352-097, 062-424-9400 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ