ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566
Posted by : Admin วันที่ : 09 ก.พ. 2566 13:46:52

I'm an image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566 หัวข้อ "เมมเบรนสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว" MST2023 (BCG economy) ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://www.mst2023.com สอบถามรายละเอียดโทร 074-288-749, 074-288-754 หรือ E-mail: kowit.l@psuac.th

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ