ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 "ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66"
Posted by : Admin วันที่ : 25 ม.ค. 2566 13:50:54

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 "ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66" ในหัวข้อ "การพัฒนางานประจำ ในยุควิถีปกติใหม่ (New normal) ที่มีประสิทธิภาพของบุคคลากรสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส่งผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 086-054-7059, 091-367-3870 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ