ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
Posted by : Admin วันที่ : 25 ม.ค. 2566 13:49:58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 The National and International Conference on Education 2023 (NICE) ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ส่งผลงานภายในวันที่ 22 เมษายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 086-4892968 หรือ 084-1956969 หรือ E-mail: grad.edupsu@gmail.com

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ