ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 (IAMBEST 2023)
Posted by : Admin วันที่ : 25 ม.ค. 2566 13:43:56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 (IAMBEST 2023) ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ส่งผลงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดโทร งานบริการวิชาการแก่สังคม โทร 09-0789-3114 หรือ 08-3066-5373

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ