ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1
Posted by : Admin วันที่ : 25 ม.ค. 2566 13:40:05

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและสารสกัดทางการแพทย์จากกัญชา กัญชง และกระท่อม ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม" ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบเรื่องเต็ม หรือเฉพาะบทคัดย่อ ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2579-8922, E-mail: kucannabis01@gmail.com หรือ ID Line: @259suexc

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ