ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานเลขาธิการอาเซียน เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24
Posted by : Admin วันที่ : 24 ม.ค. 2566 13:37:55

สำนักงานเลขาธิการอาเซียน เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24 เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นและขยายกิจกรรรมของ Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) ให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ หัวข้อหลัก ได้แก่

1. Partnership, Networking and Integrated Approach

2. Energy and Environment Joint Laboratory

3. Bioresources and Biodiversity Joint Laboratory

4. Cisaster Prevention and Risk Reduction Joint Laboratory

โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณสูงสุดไม่เกิน 500,000 เยน ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/c7cce6c2 หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2610-5408 หรือ teeratorn.l@mhesi.go.th jastip-contact@cseas.kyoto-u.ac.jp

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย