ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


เชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning (JIL)
Posted by : Admin วันที่ : 23 ม.ค. 2566 12:02:07

 

Journal of Innovative Learning (JIL)

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning (JIL) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความวิจัย วารสารเปิดรับบทความในสาขาวิชา ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และ การจัดการเรียนการสอน ในด้านศาสตร์ต่างๆ  ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อร่วมพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/jil/ ส่งต้นฉบับได้ที่ editor_jil@mahidol.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2441-9729

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร