ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
Posted by : Admin วันที่ : 21 ธ.ค. 2565 15:00:05

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference "Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens" ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการสร้างความสุริตทางวิชาการในวงการการศึกษา ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าร่มสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ http://educonf.psu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-7428-9220 หรือ E-mail: educonf@g.psu.ac.th

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ