ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2566
Posted by : Admin วันที่ : 06 ธ.ค. 2565 16:29:45

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนกิจกรรมภายใต้โครงการ การส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย ประจำปี 2666 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือวิจัยระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐ กับ สทน. โดยมีเป้าหมายให้การสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 50 โครงการ โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถทำหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมแนบแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการที่กรอกครบถ้วน ส่งไปยัง E-mail: tinttouniversity@gmail.com ภายในวันที 16 ธันวาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 08-9775-9823 

 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย