ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


วช. เชิญส่งผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" ครั้งที่ 18
Posted by : Admin วันที่ : 06 ธ.ค. 2565 16:29:00

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรน และบางกองคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานคือ "วิจัยไทยก้าวไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน" ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงาน สามารถกรอกรายละเอียดการจัดกิจกรรมลงในแบบฟอร์มแบบตอบรับได้ที่ link ลงทะเบียน ภายในวันที่ มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร กองส่งเสรอมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โทร 0-2561-2445 ต่อ 15-519 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา