ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / อบรม/สัมนา


สถาบันวิจัย เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน"
Posted by : Admin วันที่ : 14 มี.ค. 2565 14:33:31

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน

 

         สำนักงานจริยธรรมการวิจัย ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน" 

 

โดยวิทยากร 

รศ.ดร.ปานันท์  กาญจนภูมิ  ผู้อำนวยการสำนักงานจริยธรรมการวิจัย

                                      ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ผศ.ดร.ฐิติ  วิทยสรณะ         รองประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

นายวุฒิศักดิ์  อยู่จำนงค์       รองผู้อำนวยการสำนักงานจริยธรรมการวิจัย

                                       เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–12.00 น. (รูปแบบ Online)  ในการนี้ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย จึงขอเรียนเชิญท่าน                      ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน   ที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมอบรม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://shorturl.asia/74gx1 หรือสแกน QR code เพื่อลงทะเบียน

 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา